jueves, 24 de junio de 2010

28 J KALERA¡¡EKAINAK 28rako KOMUNIKATUA


Ekainaren 28 honetan, pertsona orok gure sexualitatea modu askean eraiki eta bizitzeko aukera aldarrikatzeaz gain, erabat baztertuta dauden aukera sexual ezberdinak aldarrikatu nahi ditugu. Argi dago bizi garen jendartean aukera sexualak bereizkeriak sortzen dituela, heteronormatik ateratzen diren aukerak epai moral eta sozialez beteta daudela. Eta bereziki larria da transexualen egoera, izan ere, transexualitatea gaixotasuna balitz tratatzen da; psikiatrizatutako aukera da. Jendarteko esparru guztietan diskriminatutako aukera sexualak izaten jarraitzen dute eta ezinbestean hauek sortzen dituzten bereizkeri egoerekin amaitu behar dugu.

Era berean, aurtengo ekainaren 28an gogora ekarri nahi ditugu baita ere, heteronormatibitatearekin hausteagatik eta euren sexua eta generoa libreki eraikitzeagatik gorroto krimenen biktimak izan diren pertsonak.

Integrismo katolikoa, edota beste edozein erlijio, eta medikuntza sistema dira gorroto krimenen arduradunak, izan ere, askatasun sexualaren aurkako apologia egiten baitute, fundamentalismo sexistak eta binaristak baitituzte oinarritzat eta geure gorputzak patologizatzeko edota geure bizitzak epaitzeko autoritatea beregan hartzen baitute.

Halaber, Estatua eta bere instituzioak ere krimen horien arduraduntzat jotzen ditugu, ez soilik diskriminazio ekintza argiengatik, baita euren utzikeriagatik eta arduragabekeriagatik, ez baitute transmarikabollofobia aurreikusteko, zigortzeko eta desagerrarazteko neurririk hartzen.

Mugimendu honen borrokari esker hainbat askatasun eta eskubide lortu ditugu, baina horietako asko formalitate eta “zuzentasun” politikora murriztu dituzte. Gure borroka instituzionalizatzeari uko egiten diogu, jendartearen mobilizazio eza baitakar. Mundu mailako zibilizazio krisi garai honetan, familia goresten duten indar kontserbadore heteronormatiboek gogor egiten dute geure askatasunak murrizteko eta gorroto krimenak sustatzeko. Borrokan jarraitu behar dugu!!

Sistema heteropatriarkalean edota merkatu kapitalistaren logikan integratzeko politika baztertzen dugu. Moral bikoitzeko jendarte binarista, sexofobo eta matxista baten partaide eta konplize izateari uko egiten diogu. Muinean heterosexuala, zuria, katolikoa, apostolikoa, erromatarra, kontsumista eta ingurugiroaren zein baliabideen suntsitzailea den familiaren interesen arabera egituratzen den jendarte baten partaide eta konplize izateari uko egiten diogu.

Borroka feminista, antiklasista, antiarrazista, antikapitalista, antiinperialista, antipatriarkala da gure apustua.

Hauxe aldarrikatzen dugu:

Borroka apurtzailea, intsumisoa eta disidentea izan behar da, zuzentasunaren agindu arautzaileak hausten dituena. Ez dugu normalak izan nahi. Nahi duguna izan nahi dugu!
Borroka muga-gaindikoa izan behar da, beste herrietako taldeekin elkarlanean egingo dena, etorkinekin, amonekin, gazteekin, etxekoandreekin, etxeko langileekin, baserritarrekin, ikasleekin, autonomekin, putekin, espetxean daudenekin... hau da, hainbat sistema zapaltzailek baztertzen dituzten taldeekin.
Borroka ohean eta kalean egin behar da, gorputzak eta desioak matxinatuz, eta hipokrisia zein moral zikiratzaile nagusiari aurre eginez.
Borroka eraldatzailea izan behar da, sexuak eta generoak deseraikitzera bideratua, norberak bere gorputzaren eta sexualitatearen gainean askatasunez erabaki dezan. Gorputz disidenteen despatologizatzearen aldeko apustua egiten dugu.

Ezinbestekoa da gaur egungo jendartea arautzen duen heteronormarekin amaitzea eta patriarkatuak sortu dituen kategoria hertsi eta mugatuak erabat baztertzea. Aniztasunean oinarrituko den jendarte feminista baten alde lanean jarraituko dugu! Amorruz, pozez, lasai, gozatuz, baina batez ere, desioz eta ziurtasunez egingo dugu borroka.

¡Bollerak! ¡Transexualak! ¡Marikak¡ Heterodisidenteak! ¡Eta gainontzeko espezieak!
Gora sexu askapenerako mugimendua!


TRANSMARIKABOLLO KOORDINADORA FEMINISTA


COMUNICADO 28 J


Hoy, 28 de junio, además de reivindicar el derecho de todas las personas a construir y vivir su sexualidad en libertad, también queremos reivindicar las diferentes opciones sexuales que se encuentran hoy en día totalmente marginadas. Es evidente que la sociedad en la que vivimos genera desigualdades en función de la opción sexual, y que se juzga moral y socialmente todo lo que se sale de la heteronormatividad. Es especialmente grave la situación de las personas transexuales, ya que la transexualidad se trata como si fuera una enfermedad; es una opción psiquiatrizada. En todos los ámbitos de la sociedad siguen habiendo opciones sexuales discriminadas y es necesario acabar con aquellas situaciones discriminatorias que generan desigualdad.

También queremos recordar en este 28 J, a las víctimas de crímenes de odio por transgredir la heteronormatividad y construir libremente su sexo y su género.

Señalamos directamente al Integrismo Católico o de cualquier otra religión, así como al sistema médico como responsable de los crímenes de odio por su apología contra la libertad sexual, por sus fundamentalismos sexistas y binaristas arrogándose la autoridad de patologizar nuestros cuerpos o juzgar nuestras vidas.

Responsabilizamos igualmente al Estado y sus instituciones de tales crímenes, no sólo por evidentes actos de discriminación sino también, por omisión y negligencia al no tomar las medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la transmarikabollofobia.

Ha sido la lucha del movimiento la que ha asegurado el avance de libertades y derechos, pero muchos de éstos han sido reducidos a la mera formalidad y a lo políticamente “correcto”. Nos resistimos a la institucionalización de nuestra lucha que produce desmovilización social. En este contexto de crisis civilizatoria mundial, las fuerzas conservadoras, familistas y heteronormativas luchan para limitar nuestras libertades y fomentar crímenes de odio. ¡¡Debemos seguir luchando!!

Rechazamos la Política de integración en el sistema heteropatriarcal y en la lógica de mercado capitalista. Nos negamos a formar parte y ser cómplices de una sociedad binarista, sexófoba, machista y doble-moralista, que se estructura de acuerdo a los intereses de la familia nuclear heterosexual, blanca, católica, apostólica y romana, consumista y depredadora de los recursos y el medioambiente.

Apostamos por una lucha feminista, anticlasista, antirracista, anticapitalista, antiimperialista, antipatriarcal...

Reivindicamos que:
La lucha debe ser transgresora, insumisa, disidente, debe romper los mandatos normativos de lo que es correcto y lo que no. No queremos ser normales. ¡¡Queremos ser lo que nos dé la gana!!
La lucha debe ser transfronteriza, con colectivos de otros pueblos, en alianza con las inmigrantes, las abuelas, las jóvenes, las amas de casa, las trabajadoras de hogar, las baserritarras, las estudiantes, las autónomas, las putas, las presas… con los colectivos marginados por los múltiples sistemas de opresión.
La lucha tiene que hacerse en la cama y en la calle, desde la insurrección de los cuerpos y el deseo, haciendo frente a la hipocresía y a la moral dominante y castradora.
La lucha debe ser transformadora, transitar hacia la deconstrucción de los sexos y los géneros, para que cada persona decida libremente sobre su cuerpo y su sexualidad. Apostamos por la despatologización de los cuerpos disidentes.

Es fundamental romper con la heteronormatividad que regula la sociedad actual y rechazar rotundamente las categorías estrictas y limitadas creadas por el patriarcado. ¡Seguiremos trabajando por una sociedad feminista y plural! Lucharemos con rabia, con alegría, con calma, con placer, pero sobre todo, con deseo y decisión.

¡Bolleras! ¡Transexuales! ¡Marikas¡ Heterodisidentes! ¡Y demás especies!
Gora sexu askapenerako mugimendua!


TRANSMARIKABOLLO KOORDINADORA FEMINISTA

1 comentario:

ITU dijo...

joe que txulo está el blog!!!
uauauauauauaua